Karmienie alpak

karmienie alpak Alpaki są przeżuwaczami, trzykomorowy żołądek bardzo dobrze przetwarza niskiej jakości pokarm. Nie są bardzo wymagające co do jakości pastwisk, pod warunkiem, że posiadają zrównoważoną zawartość minerałów. Ponieważ alpaki ewoluowały w trudnych warunkach, wykorzystują swoje jedzenie skuteczniej niż inne przeżuwacze. Nie trzeba mieć dużej powierzchni ziemi do hodowli alpak. Alpaki lepiej przetwarzają paszę o około 25% niż owce czy bydło.
Alpaki są mało wymagające co do paszy lecz należy to uwzględnić w codziennej diecie pokarmowej. Istnieje szereg dostępnych mieszanek pasz produkowanych specjalnie dla alpak. Pasze są traktowane jako dostarczenie witamin i minerałów zamiast paszy objętościowej, które uzyskuje się przez wypas na pastwiskach.
Jedna ważna zasada, aby pamiętać, jeśli wprowadzamy zmiany w diecie to stopniowo, w ciągu kilku tygodni. W ten sposób bakterie w jelitach mają czas na dostosowanie się do wszelkich zmian paszowych. Musimy też zapewnić dostęp do siana oraz świeżej wody przez cały rok. Najczęstszą przyczyną problemów u nowo narodzonych alpak jest złe odżywianie samic w okresie ciąży. Alpaki w porównaniu z innymi przeżuwaczami mają mniejsze zapotrzebowanie na energię z powodu zalegania pokarmu około 50 godzin. Mają bardziej wydajny przewód pokarmowy i mogą pozyskać większą ilość energii. Ilość zapotrzebowania na energię jest uzależniona w dużej mierze od pory roku. Najlepsze pasze objętościowe to siano oraz zielonka pochodzące z pastwisk.

Opracowanie Alpaki Cygnus